کلیدواژه‌ها = ریزمقیاس نمایی
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی و پیش‌بینی عناصر اقلیمی دما و بارش (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اهر)

دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 57-74

شهرام لطفی قرانچای؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی؛ فاطمه ربانی؛ طیبه اکبری ازیرانی


2. کارایی الگوهای مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM در پیش بینی پارامترهای دمایی درحوضه آبریز میناب

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 47-66

فرشاد جوادی زاده؛ پرویز کردوانی؛ بهلول علیجانی؛ فریده اسدیان