کلیدواژه‌ها = پرفشار جنب حاره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل ژئومورفوکلیمایی در آفرینش باد محلی منجیل

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 125-140

نسرین نیک‌اندیش؛ هدیه اکبری قمصری