کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی شرجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل توزیع فضایی پدیده شرجی در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 31-49

زهرا کره بندی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی