کلیدواژه‌ها = مدل XLSTAT و مدل CROPWAT
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرتغییر آب وهوا بر نیاز آبی برنج در استان مازندران

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 1-14

اسماعیل ایران نژاد؛ حسین محمدی؛ رضا برنا