کلیدواژه‌ها = سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و پتانسیل‌یابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه آبریز کهمان استان لرستان

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 61-74

داریوش ابوالفتحی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه