کلیدواژه‌ها = هسته رودباد
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت پیشانی جبهه‌ قطبی در ارتباط با فصل سرد بر روی ایران

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 55-66

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی