کلیدواژه‌ها = حداکثر دمای ماهانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات فضایی دماهای حدی در سطح ایران

دوره 13، شماره 49، مهر 1399، صفحه 109-124

اعظم تاجیک؛ آزاده اربابی سبزواری