کلیدواژه‌ها = تغییر آب و هوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات اقلیمی حوضه دز با استفاده از ریزمقیاس نمایی دینامیکی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 19-37

سیما رحیمی بندرآبادی؛ مسعود گودرزی؛ طیب رضیئی