کلیدواژه‌ها = اختلاف دمای شبانه روزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش زمانی ـ مکانی اختلاف دمای شبانه روزی در استان فارس

دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 75-95

حکیمه اژدرنیا؛ اشرف اسدی