تعداد مقالات: 249

1. ارزیابی پتانسیلهای اقلیمی گردشگری در استان کرمان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 1-12

بهلول علیجانی؛ سعیده زابلی


4. پهنه بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در حوضه قره سو گرگان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 1-18

محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه عمادالدین؛ فخرالدین نامجو


5. تحلیل فعّالیّت نئوتکتونیکی در حوضه آبریز قلعه‌چای

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 1-14

معصومه رجبی؛ فریبا کرمی؛ مریم انصاری


7. ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 1-16

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ رحیم سرور؛ علی احمدی


8. برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-18

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ داود مختاری؛ سید رضا حسین زاده؛ حسام ملکی


9. آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A1B

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-22

زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ صمد کمالی


12. تحلیل همدیدی مخاطره امواج گرما در شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 1-14

علی محمد خورشیددوست؛ سعید زنگنه؛ یوسف زارعی؛ سعید محمودی


13. ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم شهر تهران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 1-18

محمد رضا نجفیان گرجی؛ ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی


15. تاثیر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر بر سواحل جزیره‌سدی میانکاله

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-16

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ منیژه قهرودی تالی


16. مدل سازی تغییرات شاخص سبزینگی پوشش گیاهی با بارش های جوی در منطقه زاگرس

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 1-17

منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ فروزان عیسوند زیبایی


17. تحلیل همدیدی – آماری برف‌های سنگین استان گیلان

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 1-14

آرش شادپور؛ حسن لشکری؛ رضا برنا


18. چشم انداز تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان ها و سرماهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره در شمال شرق کشور

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 1-14

مجید رضایی بنفشه درق؛ سعید جهانبخش اصل؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجید علی محمدی


19. تحلیل اثر تغییر اقلیم بر کیفیت زیستگاههای طبیعی (مطالعه موردی: کوهستان سهند)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 1-15

علی اصغر آزاد؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ رضا برنا


21. تاثیرتغییر آب وهوا بر نیاز آبی برنج در استان مازندران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 1-14

اسماعیل ایران نژاد؛ حسین محمدی؛ رضا برنا


22. تاثیر تغییرات باد غالب بر پروازهای فرودگاه مشهد با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 1-16

محمد خلیل نژاد؛ رضا برنا؛ منوچهر فرج زاده اصل


23. ارزیابی ارتباط کاربری اراضی شهری و جزایر حرارتی، مطالعه موردی: شهر بیابانی یزد

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 1-17

کمال امیدوار؛ سعیده موید فر؛ مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد


24. شناسایی روند تغییرات دمای سواحل جنوبی ایران و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 1-22

کامران اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ مرتضی خداقلی