تعداد مقالات: 245

-24. ارزیابی پتانسیلهای اقلیمی گردشگری در استان کرمان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 1-12

بهلول علیجانی؛ سعیده زابلی


-21. پهنه بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در حوضه قره سو گرگان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 1-18

محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه عمادالدین؛ فخرالدین نامجو


-20. تحلیل فعّالیّت نئوتکتونیکی در حوضه آبریز قلعه‌چای

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 1-14

معصومه رجبی؛ فریبا کرمی؛ مریم انصاری


-18. ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 1-16

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ رحیم سرور؛ علی احمدی


-17. برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-18

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ داود مختاری؛ سید رضا حسین زاده؛ حسام ملکی


-16. آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A1B

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-22

زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ صمد کمالی


-13. تحلیل همدیدی مخاطره امواج گرما در شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 1-14

علی محمد خورشیددوست؛ سعید زنگنه؛ یوسف زارعی؛ سعید محمودی


-12. ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم شهر تهران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 1-18

محمد رضا نجفیان گرجی؛ ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی


-11. کاربرد شاخص‌های مورفومتری تکتونیکی جنبا در برآورد وضعیت تکتونیکی گسل‌های مکران در محدوده حوضه های آبریز تبرکن و گز

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 1-17

داود مختاری؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ شبنم محمودی؛ عباس مرادی


-10. تاثیر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر بر سواحل جزیره‌سدی میانکاله

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-16

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ منیژه قهرودی تالی


-9. مدل سازی تغییرات شاخص سبزینگی پوشش گیاهی با بارش های جوی در منطقه زاگرس

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 1-17

منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ فروزان عیسوند زیبایی


-8. تحلیل همدیدی – آماری برف‌های سنگین استان گیلان

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 1-14

آرش شادپور؛ حسن لشکری؛ رضا برنا


-7. چشم انداز تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان ها و سرماهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره در شمال شرق کشور

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 1-14

مجید رضایی بنفشه درق؛ سعید جهانبخش اصل؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجید علی محمدی


-6. تحلیل اثر تغییر اقلیم بر کیفیت زیستگاههای طبیعی (مطالعه موردی: کوهستان سهند)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 1-15

علی اصغر آزاد؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ رضا برنا


-4. تاثیرتغییر آب وهوا بر نیاز آبی برنج در استان مازندران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 1-14

اسماعیل ایران نژاد؛ حسین محمدی؛ رضا برنا


-3. تاثیر تغییرات باد غالب بر پروازهای فرودگاه مشهد با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 1-16

محمد خلیل نژاد؛ رضا برنا؛ منوچهر فرج زاده اصل


-2. ارزیابی ارتباط کاربری اراضی شهری و جزایر حرارتی، مطالعه موردی: شهر بیابانی یزد

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 1-17

کمال امیدوار؛ سعیده موید فر؛ مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد


-1. شناسایی روند تغییرات دمای سواحل جنوبی ایران و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 1-22

کامران اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ مرتضی خداقلی