تعداد مقالات: 245

27. گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر

دوره 7، شماره 26، زمستان 1393، صفحه 1-14

حسن لشکری؛ منوچهر فرج زاده؛ سید احمد عبدل پور


28. امکان سنجی وقوع سیل در حوضه آبخیز لیلان چای (مراغه) به روش CN

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 13-26

محمدرضا ثروتی؛ اکبر رستمی؛ فاطمه خدادادی


30. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل نسبت فراوانی و منطق فازی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جم )

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 15-30

امیر صفاری؛ منیره رعیتی شوازی؛ مریم جان احمدی؛ لیلا شیرزاد ملایری


31. شناسایی و تحلیل الگوهای همدید موجد کولاک فراگیر برف در شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 15-30

جواد خوشحال دستجردی؛ اصغر کامیار


34. تحلیل اثرگذاری سیگنال‌های اقلیمی پیوند از دور بر رخداد سیل مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 15-24

مهدی محمودآبادی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


35. شبیه سازی الگوهای دمایی استان مرکزی بر پایه برونداد مدل ترکیبی گردش عمومی جو

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 15-30

بهروز ساری صراف؛ مجید مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده؛ سعید محمودی


36. مدل توسعه شهر ساحلی گمیشان بر اساس عوامل محیطی و تجزیه و تحلیل مکانی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 17-28

مرضیه حسینی؛ ابراهیم مقیمی؛ محمدرضا ثروتی


38. توسعه فیزیکی شهر اراک با به کارگیری ویژگی‌های طبیعی بستر زمین

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 17-29

منیژه قهرودی تالی؛ محمد سلیمانی؛ بابک میرباقری؛ مهدیه اسفندیاری


39. نقش توپوگرافی در تشدید بارش‌های جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 17-33

زینب محمدی؛ حسن لشکری


40. تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 17-29

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


41. شناخت الگوهای همدید مؤثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 19-40

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


42. بررسی ارتباط متقابل باد صد و بیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 19-37

محمود خسروی؛ عباس مفیدی؛ رویا پورکریم برابادی


45. تعیین جهات مناسب توسعه شهری بر اساس مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: شهرستان فارسان)

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 19-32

امیر صفاری؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ زهرا حیدری


46. واکاوی همدیدی دینامیکی بارش ابر سنگین 4 آذر 1393 مطالعه موردی (کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 19-36

کمال امیدوار؛ نظام تنی؛ رضا ابراهیمی؛ ابراهیم قیاثی


47. جابه جاییِ مناطقِ اقلیمی کوپن-گایگردر فلاتِ بلوچستانِ پاکستان و چالش هایِ بالقوه آن بر ایران

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 19-33

محمدیوسف احمدپور؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور


48. بررسی تغییرات اقلیمی حوضه دز با استفاده از ریزمقیاس نمایی دینامیکی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 19-37

سیما رحیمی بندرآبادی؛ مسعود گودرزی؛ طیب رضیئی


50. اولویت‌بندی عوامل تخریب جنگل‌های غرب گیلان در یک بازه زمانی 24 ساله با تکنیک سنجش از دور

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 23-34

بهمن نقره علیزاده درویی؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ ابوذر حیدری صفری کوچی