تعداد مقالات: 245

51. تحلیل پایداری کرانه رودخانه در برابر فرسایش با استفاده از تنش برشی- مطالعه موردی: رودخانه لاویج

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 29-44

محمدمهدی حسین زاده؛ سید حسن صدوق؛ سعیده متش بیرانوند؛ رضا اسماعیلی


55. تجزیه و تحلیل ساختاری سیستمهای ارضی ژئومورفیک در حوضه میدان گل

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 27-42

محمدحسین رامشت؛ عبداله خوشرو؛ مهدی امینی


60. بررسی و تحلیل توزیع فضایی پدیده شرجی در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 31-49

زهرا کره بندی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


61. بررسی مراحل فنولوژیکی درخت انگور کشمشی و تغییرات انباشت سرمایی آن در ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 31-44

طیبه شجاعی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ عبدالرضا کاشکی


62. تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 33-46

طیبه دهقانی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


65. تحلیل و ارزیابی قابلیت‌های ژئومورفوتوریسمی منطقه شیروان دره سی سبلان بر اساس روش پری یرا

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 35-46

عزت الله قنواتی؛ مسلم قاسمی؛ جبراییل کاظمی اردبیلی


67. چشم اندازآینده تغییرات دما و بارش در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 35-51

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی


68. بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 35-54

احمد علیزاده؛ ایمان بابائیان؛ حمید نوری؛ محمد علی نجاتیان


69. بررسی ظرفیت های توسعه ژئوتوریسم در استان سمنان با استفاده از مدل SWOT

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 37-50

حسن لشکری؛ محمدحسین ریاضی


70. پهنه بندی تبخیر-تعرق پتانسیل استان آذربایجان شرقی به کمک داده های دورسنجی فرآورده مودیس

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 37-48

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش اصل؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه جعفری شندی


71. نقش سامانه‌های تصمیم‌یار در مدیریت بحران آب شهر تهران با استفاده از نرم‌افزار وِنسیم

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 39-54

مرضیه موغلی؛ امیرهوشنگ خادم دقیق؛ حسن حسینی امینی


72. طبقه بندی تغییرات طول دوره های خشک وابسته به بارش در ایران

دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 39-55

سید کرامت هاشمی عنا


73. تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 41-62

زهره احمدی؛ رضا دوستان؛ عباس مفیدی