تعداد مقالات: 245

76. تحلیل تغییرپذیری عملکرد محصول برنج با رویکرد تغییرات اقلیمی(مورد مطالعه: استان گیلان)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 45-64

زهرا کاظم نژاد؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ رضا برنا


79. تحلیل تأثیر عوامل مورفودینامیک خشکی بر شکل گیری و گسترش دلتای مند - استان بوشهر

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 39-56

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع‌؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی نیا؛ محسن سلطان پور


82. ارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حاجیلر چای

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 45-57

لیلا خدائی قشلاق؛ شهرام روستائی؛ سید اسدالله حجازی


83. طبقه‌بندی اقلیمی استان هرمزگان بر اساس روش لیتین اسکی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 45-59

صدیقه پرون؛ غلامرضا یاوری؛ مریم رضازاده


86. کارایی الگوهای مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM در پیش بینی پارامترهای دمایی درحوضه آبریز میناب

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 47-66

فرشاد جوادی زاده؛ پرویز کردوانی؛ بهلول علیجانی؛ فریده اسدیان


87. بررسی تغییر فرم سازند گچساران در محدوده سد گتوند علیا با استفاده از داده های سنجش از دور راداری

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 49-62

اکبر هاشمی فرد؛ پرویز کردوانی؛ فریده اسدیان


90. ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ویکور، در حوضه آبریز حاجیلرچای

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 51-65

سید اسد اله حجازی؛ شهرام روستایی؛ مریم رنجبریان شادباد


93. ارتباط تغییرات مکانی- زمانی پوشش برف و دمای سطح زمین در البرز میانی

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 53-75

امیرحسین حلبیان؛ سینا صلحی


95. وضعیت پیشانی جبهه‌ قطبی در ارتباط با فصل سرد بر روی ایران

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 55-66

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی


97. مدلسازی و پیش‌بینی عناصر اقلیمی دما و بارش (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اهر)

دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 57-74

شهرام لطفی قرانچای؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی؛ فاطمه ربانی؛ طیبه اکبری ازیرانی


98. واکاوی تاثیر سامانه کم فشار سودانی بر بارش های رگباری ناحیه کوه پایه‌ای داخلی ایران

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 61-74

محسن فنودی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی