تعداد مقالات: 245

227. ارزیابی کارآیی مدل تجربی حائری- سمیعی و آماری دو متغیره در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 99-118

فرامرز سرفراز؛ جمال مصفایی؛ روح انگیز اختری؛ امین صالح پور جم


231. نقش حرکات دامنه‌ای"ریزش" در ایجاد مخاطرات ریلی(محور ریلی زاهدان-کرمان)

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 117-132

مریم نعمتی؛ مصطفی خبازی؛ علی‌اصغر عبداللهی؛ علی قضات


232. سنجش رابطه میان وقوع خشک‌سالی و تغییرات پهنه آبی تالاب انزلی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 119-135

کیوان اسدی؛ پرویز رضائی؛ بهمن رمضانی گورابی


233. ارزیابی پدافند غیرعامل مبتنی بر سیستم حمل‌ونقل شهری (مطالعه موردی: منطقه شرق اصفهان)

دوره 13، شماره 50، زمستان 1399، صفحه 129-148

شیوا سرتیاک؛ مژگان زعیم دار؛ امیر مسعود رحیمی؛ سید علی جوزی؛ حمیدرضا خالدی


235. پایش شاخص‌های خشکسالی در شهر زاهدان در بازه‌های زمانی مختلف

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 133-143

محمدرضا پودینه؛ محمد حیدری نیا؛ سید روح ا... موسوی؛ حسین دوستی مقدم


236. تحلیل و مقایسه شاخص های SPI و GRI در ارزیابی خشکسالی هواشناسی و آب های زیرزمینی مطالعه موردی: دشت مهران استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

علی عباسی نیا؛ جعفر مرشدی؛ منیژه ظهوریان؛ جبرائیل قربانیان


237. پیش نگری دماهای بیشینه با استفاده از مدل‌های جهانی اقلیم تحت سناریوهای RCP و ریزمقیاس گردانی مدل‌های LARS-WG و SDSM در غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان


238. شناسایی و اولویت بندی عوامل وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبخیز سد گلال استان ایلام با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

فتح الله نادری؛ بهروز ناصری


239. تاثیر پارامترهای اقلیمی بر فنولوژی پسته با توجه به درجه روز در شهرستان گناباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

حسن رضایی؛ مرتضی پورزارع؛ غلامعباس فلاح قالهری


240. آینده‌پژوهی و پتانسیل سنجی خطر وقوع سیل در شهر تهران با استفاده از الگوریتم ماشین پشتیبان بردار SVM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

محمد ابراهیم عفیفی؛ پویا امیری؛ مرضیه موغلی


241. طبقه بندی تغییرات طول دوره های خشک وابسته به بارش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

سید کرامت هاشمی عنا


242. تعیین معیارها و سنجش وضعیت تاب آوری کاربری اراضی شهری در منطقه 22 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

امیرهوشنگ احسانی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ اسماعیل صالحی؛ ال ناز رضایی


243. استخراج وسعت پهنه‌های آب سطحی دریاچه فصلی جازموریان با استفاده از شاخص‌های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

مجتبی سلیمانی ساردو؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ مهدی زارعی


244. واکاوی خشکسالی‌های نهان درآب و هوای فراخشک ایران (مطالعه موردی: مرکز، جنوب و شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

مجید گزل خو؛ رضا برنا؛ حسین محمدی؛ فریده اسدیان


245. بررسی تغییرات و پیش بینی وضعیت آتی پوشش گیاهی منطقه دشت فهله استان فارس با استفاده از مدل مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

محمد جواد بهی؛ محمد حسین مختاری؛ غلامحسین مرادی؛ محمد علی صارمی نائینی