دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، فروردین 1394، صفحه 1-118 
4. تحلیل تأثیر عوامل مورفودینامیک خشکی بر شکل گیری و گسترش دلتای مند - استان بوشهر

صفحه 39-56

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع‌؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی نیا؛ محسن سلطان پور


5. رتبه بندی انگیزه ژئوتوریسم در انتخاب چشمه های باداب سورت با مدل SDAC

صفحه 57-72

صمد فتوحی؛ محمدرضا علیزاده؛ فاطمه اسلام فرد؛ مهدی جعفری


8. بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه همدید شیراز به روش آماری مَن کِندال

صفحه 105-118

غلامرضا قهاری؛ امیر گندمکار؛ بهرام نجف پور؛ مسعود نجابت