دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، مهر 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. شناسایی روند تغییرات دمای سواحل جنوبی ایران و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور

صفحه 1-22

کامران اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ مرتضی خداقلی


2. اولویت‌بندی عوامل تخریب جنگل‌های غرب گیلان در یک بازه زمانی 24 ساله با تکنیک سنجش از دور

صفحه 23-34

بهمن نقره علیزاده درویی؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ ابوذر حیدری صفری کوچی


4. وضعیت پیشانی جبهه‌ قطبی در ارتباط با فصل سرد بر روی ایران

صفحه 55-66

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی