دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، زمستان 1399 
8. ارزیابی پدافند غیرعامل مبتنی بر سیستم حمل‌ونقل شهری (مطالعه موردی: منطقه شرق اصفهان)

صفحه 129-148

شیوا سرتیاک؛ مژگان زعیم دار؛ امیر مسعود رحیمی؛ سید علی جوزی؛ حمیدرضا خالدی