دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، زمستان 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل همدیدی بارش سنگین منجر به سیلاب روز 11 ژانویه 2020 در جنوب استان سیستان و بلوچستان

صفحه 1-14

مهیار احدی؛ بتول زینالی؛ عاطفه حسینی صدر؛ امیر سیه سرانی


8. ارزیابی پدافند غیرعامل مبتنی بر سیستم حمل‌ونقل شهری (مطالعه موردی: منطقه شرق اصفهان)

صفحه 129-148

شیوا سرتیاک؛ مژگان زعیم دار؛ امیر مسعود رحیمی؛ سید علی جوزی؛ حمیدرضا خالدی