اهداف و چشم انداز

* نشر و بسط دست آوردهای جدید علمی در رشته علوم جغرافیای طبیعی

* ایجاد فضای مناسب به منظور نقد و بررسی نظریه های نوین علمی

* اطلاع رسانی و گسترش اخبار علمی مرتبط با موضوعات جدید علم جغرافیای طبیعی

* تشویق و ترغیب دانش پژوهان در اعتلای موضوعات مرتبط با عنوان مجله

* استفاده از مهارتهای فکری و دانش اعضای هیات علمی و اندیشمندان

* آماده سازی بستر مناسب برای رشد اندیشه های دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی