راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در فصل­نامه جغرافیای طبیعی

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

1- مقاله باید حاصل پژوهش و علمی بوده و قبلا" در نشریه دیگر اعم از داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1: آن دسته از مقالات ارایه شده در مجامع علمی که صرفا خلاصه آن چاپ شده باشد، (مشروط به ذکر کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2: مقالات مروری(Review Articles) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفته می­شود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

2- زبان رسمی مجله، فارسی اما مقالات به زبان انگلیسی نیز پس از داوری قابل چاپ می­باشد.

3- مقاله باید دارای انشائی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.

4- حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل­ها، نمودارها و جداول پانزده صفحه است.

5- مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:

- صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده (گان) به فارسی و انگلیسی(نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص می­شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار(پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی.

- صفحه دوم : عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی(حداکثر 150 کلمه)؛ (واژگان کلیدی، حداکثر 5 کلمه). لازم به ذکر است، در چکیده فارسی به هیچ عنوان از مخفف کلمات استفاده نشود.

عنوان کامل مقاله به انگلیس؛ چکیده انگلیسی(عینا" برگردان از چکیده فارسی) واژگان کلیدی انگلیسی(Keywords).

- صفحات بعدی: شامل مقدمه، مواد و روش­ها، یافته­ ها، بحث و نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ(حداقل 25 منبع).

تبصره 1 : مشخصات نویسنده(گان) به جزء در صفحه اول، نباید در هیچ قسمت دیگر از مقاله ذکر شود.

تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادل­های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت­های اختصاصی بکار رفته در متن به زیر نویس ارجاع شوند.

6- حروف چینی مقاله باید در برنامه ( Word 2003 یا Word 2007) و با رعایت حاشیه 3 سانتی­متر در هر طرف و فاصله یک سانتی­متری میان سطور صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم بی لوتوث، نازک 13 و در متن لاتین از قلم تایمز 11 استفاده شود.

7- فهرست منابع مورد استناد در داخل با ذکر نام نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند(مشیری، 1386، 2).

8- شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی بصورت نمونه­های زیر باشد:

- کتاب : گنجی، محمد حسن (1367): جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی چاپ اول، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

- مجله: مشیری، سید رحیم(1354): بررسی نقش عناصر آب و هوای در تغییرات سطح دریای خزر، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال دهم، شماره بیستم، صص 30-20.

تبصره: در صورت استفاده از پایان نامه یا رساله­های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

9- مقالات بر گرفته از پایان نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می شود.

10- مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده(گان) است.

11- فصل­نامه جغرافیای طبیعی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی        

      معذور است.