تماس با ما

ایمیل مجله:  luniv_jopg@yahoo.com

یا   rezaali@ut.ac.ir

ادرس: لارستان: بزرگراه شهید دادمان؛ مجتمع آموزشی کوثر؛ دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

تماس ضروری با مدیر داخلی در ساعات اداری 3-07152251002 داخلی240


CAPTCHA Image