تماس با ما

ایمیل مجله:  jopg@iaularestan.ac.ir

و   rezaali@ut.ac.ir

ادرس:لارستان. بزرگراه شهید دادمان-مجتمع اموزشی کوثر -دانشگاه ازاد اسلامی لارستان

تماس ضروری با مدیر داخلی در ساعات اداری 3-07152251002 داخلی240


CAPTCHA Image