آمارنامه

تعداد دوره‌ها                              8 

تعداد ارسال شده                      950

تعداد پذیرفته شده                     38 

تعداد نویسنده                           514       

نسبت دریافت فایل بر مقاله     624.15

فصل نامه جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد:   Physical Geography Quarterly

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری:  الی 5 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

رتبه کسب شده توسط دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 

3. ارزیابی خطر قرار گرفتن در معرض تری هالو متان‌ها در آب شرب روستایی

صفحه 31-44

علی نصیری؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ عبدارحیم پذیرا؛ فاضل امیری


6. پهنه‌بندی خطرپذیری آبخوان کارستی دشت الشتر با مدل کپ

صفحه 83-98

محمد علی زنگنه اسدی؛ تیمور کولیوند؛ عیسی جوکار سرهنگی


ابر واژگان