نویسنده = فرامرز خوش اخلاق
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شارشهای همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 26، زمستان 1393، صفحه 121-140

قاسم عزیزی؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ فرامرز خوش اخلاق؛ عباس رنجبر سعادت آبادی