نویسنده = برومند صلاحی
تعداد مقالات: 3
1. پایش ماهواره‌ای دمای روزهنگام سطح زمین حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از فرآورده‌های سنجنده‌ی مودیس

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 63-81

بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس پور؛ مسعود مردادی


2. وضعیت پیشانی جبهه‌ قطبی در ارتباط با فصل سرد بر روی ایران

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 55-66

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی