نویسنده = محمود خسروی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی دمای کمینه ایستگاه کرج با استفاده از داده های شاخص های پیوند از دور و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 85-103

هانیه شکیبا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ مهدی اژدری مقدم


2. بررسی ارتباط متقابل باد صد و بیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 19-37

محمود خسروی؛ عباس مفیدی؛ رویا پورکریم برابادی