نویسنده = سعید جهانبخش اصل
تعداد مقالات: 2
1. چشم انداز تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان ها و سرماهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره در شمال شرق کشور

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 1-14

مجید رضایی بنفشه درق؛ سعید جهانبخش اصل؛ علی محمد خورشید دوست؛ مجید علی محمدی


2. پهنه بندی تبخیر-تعرق پتانسیل استان آذربایجان شرقی به کمک داده های دورسنجی فرآورده مودیس

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 37-48

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش اصل؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه جعفری شندی