نویسنده = مصطفی خبازی
تعداد مقالات: 2
1. نقش حرکات دامنه‌ای"ریزش" در ایجاد مخاطرات ریلی(محور ریلی زاهدان-کرمان)

دوره 13، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 117-132

مریم نعمتی؛ مصطفی خبازی؛ علی‌اصغر عبداللهی؛ علی قضات


2. همدیدنگری و پهنه‌بندی فضایی مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 99-118

مرتضی اسمعیل نژاد؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی