کلیدواژه‌ها = مطالعات میدانی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل ساختاری سیستمهای ارضی ژئومورفیک در حوضه میدان گل

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 27-42

محمدحسین رامشت؛ عبداله خوشرو؛ مهدی امینی