کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
تعداد مقالات: 4
2. نقش حرکات دامنه‌ای"ریزش" در ایجاد مخاطرات ریلی(محور ریلی زاهدان-کرمان)

دوره 13، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 117-132

مریم نعمتی؛ مصطفی خبازی؛ علی‌اصغر عبداللهی؛ علی قضات


3. همدیدنگری و پهنه‌بندی فضایی مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 99-118

مرتضی اسمعیل نژاد؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی


4. ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)

دوره 9، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 1-16

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ رحیم سرور؛ علی احمدی