کلیدواژه‌ها = خراسان جنوبی
تعداد مقالات: 2
1. همدیدنگری و پهنه‌بندی فضایی مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 99-118

مرتضی اسمعیل نژاد؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی


2. تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 29، آذر 1394، صفحه 41-62

زهره احمدی؛ رضا دوستان؛ عباس مفیدی