کلیدواژه‌ها = مخاطرات طبیعی
تعداد مقالات: 3
1. همدیدنگری و پهنه‌بندی فضایی مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 99-118

مرتضی اسمعیل نژاد؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی


3. پهنه بندی شاخصهای خشکسالی SPI و DI با استفاده از داده های شبکه ای بارش در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 29، آذر 1394، صفحه 117-130

خدیجه جوان؛ محمدرضا عزیز زاده؛ هوشنگ بشیری؛ فریبا شهریار سرنقی