کلیدواژه‌ها = تغییراقلیم
تعداد مقالات: 2
1. طبقه بندی و ارتباط سنجی الگوهای فشار با مراحل فنولوژی خرما ( مناطق سراوان و آبادان )

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 89-104

نواب کوهپایه؛ محمد حسین ناصر زاده؛ زهرا حجازی زاده بیگم


2. تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 33-46

طیبه دهقانی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی