کلیدواژه‌ها = تغییرات ژئومورفولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر بر سواحل جزیره‌سدی میانکاله

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-16

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ منیژه قهرودی تالی