کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: همدید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 17-29

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی