کلیدواژه‌ها = تکینک چند معیاره
تعداد مقالات: 1
1. همدیدنگری و پهنه‌بندی فضایی مخاطرات طبیعی (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 99-118

مرتضی اسمعیل نژاد؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی