کلیدواژه‌ها = سیستم طبقه بندی اقلیم
تعداد مقالات: 1
1. جابه جاییِ مناطقِ اقلیمی کوپن-گایگردر فلاتِ بلوچستانِ پاکستان و چالش هایِ بالقوه آن بر ایران

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 19-33

محمدیوسف احمدپور؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور