موضوعات = اقلیم شناسی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی خشکسالی‌های نهان درآب و هوای فراخشک ایران (مطالعه موردی: مرکز، جنوب و شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

مجید گزل خو؛ رضا برنا؛ حسین محمدی؛ فریده اسدیان


2. پایش ماهواره‌ای دمای روزهنگام سطح زمین حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از فرآورده‌های سنجنده‌ی مودیس

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 63-81

بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس پور؛ مسعود مردادی