دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل تداوم الگوهای فضایی (مکانی) گردوغبار در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

محمد پروین؛ حسن لشکری؛ رضا برنا؛ مصطفی کرم‌پور


2. ارتقاء مدل‌سازی هیبرید با استفاده از مدلی کارآمد جهت پیش‌بینی بارندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

لاله پرویز


3. عدم قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن پور رضا بیلندی پور رضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ جواد رمضانی مقدم


5. تحلیل و مقایسه شاخص های SPI و GRI در ارزیابی خشکسالی هواشناسی و آب های زیرزمینی مطالعه موردی: دشت مهران استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

علی عباسی نیا؛ جعفر مرشدی؛ منیژه ظهوریان؛ جبرائیل قربانیان


6. پیش نگری دماهای بیشینه با استفاده از مدل‌های جهانی اقلیم تحت سناریوهای RCP و ریزمقیاس گردانی مدل‌های LARS-WG و SDSM در غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان


7. شناسایی و اولویت بندی عوامل وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبخیز سد گلال استان ایلام با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه ویکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

فتح الله نادری؛ بهروز ناصری


8. تاثیر پارامترهای اقلیمی بر فنولوژی پسته با توجه به درجه روز در شهرستان گناباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

حسن رضایی؛ مرتضی پورزارع؛ غلامعباس فلاح قالهری


9. طبقه بندی تغییرات طول دوره های خشک وابسته به بارش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

سید کرامت هاشمی عنا


10. تعیین معیارها و سنجش وضعیت تاب آوری کاربری اراضی شهری در منطقه 22 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1400

امیرهوشنگ احسانی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ اسماعیل صالحی؛ ال ناز رضایی


11. استخراج وسعت پهنه‌های آب سطحی دریاچه فصلی جازموریان با استفاده از شاخص‌های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

مجتبی سلیمانی ساردو؛ زهره ابراهیمی خوسفی؛ مهدی زارعی


12. تاب آوری مقاصد گردشگری در مقابل آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1400

مصطفی شایگان؛ محسن رنجبر؛ آزاده اربابی؛ رضا برنا


13. پیش‌بینی تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو و مقیاس‌کاهی مدل‌های SDSM و LARS-WG تحت سناریوهای واداشت تابشی در حوضه آبریز دز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

علی اکبر عرب سلغار؛ جهانگیر پرهمت؛ مسعود گودرزی


مقاله مستخرج از پایان نامه

14. مدل سازی و پیش بینی خطر وقوع منطقه ای سیلاب حاصل از بارش تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

عبدالحافظ پناهی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی


مقاله علمی - پژوهشی

15. نقش اقلیم بر تنوع و تکامل مورفولوژیکی کارن های کارست کربناته با استفاده از تکنیک ژئومورفومتری در پهنه های اقلیمی حوضه کلات، شرق کپه داغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

حمید نژادسلیمانی؛ رضا دوستان؛ سعدالله ولایتی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ مهناز جهادی طرقی