دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 81-98 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل اثر تغییر اقلیم بر کیفیت زیستگاههای طبیعی (مطالعه موردی: کوهستان سهند)

صفحه 1-15

علی اصغر آزاد؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ رضا برنا


2. تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان

صفحه 17-29

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


5. پیش‌بینی بارش فصلی با حداقل متغیرهای اقلیمی مطالعه موردی: ایستگاه کرمان

صفحه 67-80

فاطمه بیاتانی؛ غلام عباس فلاح قالهری؛ الهام فهیمی نژاد


9. برنامه‌ریزی محیط‌زیست در مقیاس چشم‌انداز محلی مطالعه موردی: شهرستان کردکوی

صفحه 139-164

شهربانو گلچوبی دیوا؛ منصور رضاعلی؛ سیداسحاق جلالیان؛ فریبرز احمدی دهکاء