راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله در فصل­نامه جغرافیای طبیعی

فایل راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه روی این لینک کلیک کنید

فرم تعارض منافع را دانلود کرده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

دریافت هزینه:

دفتر نشریه مبلغ (4/000/000 ریال) براساس دستور العمل دفتر کمیسیون نشریات، به دو روش ذیل از نویسندگان محترم دریافت می نمایید:

  1. دریافت هزینه اولیه مبلغ (1/500/000 ریال)، بابت حق الزحمه داوری؛
  2. دریافت مبلغ (2/500/000 ریال)، پس از تایید نهایی داوران، بابت حق الزحمه ویراستاری و دیگر امور جاری نشریه).

 

رعایت اصول اولیه:

1- مقاله باید حاصل پژوهش و علمی بوده و قبلا" در نشریه دیگر اعم از داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1: آن دسته از مقالات ارایه شده در مجامع علمی که صرفا خلاصه آن چاپ شده باشد، (مشروط به ذکر کامل مجمع) قابل بررسی است؛

تبصره 2: مقالات مروری(Review Articles) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث به شرطی پذیرفته می­شود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

2- زبان رسمی مجله، فارسی اما مقالات به زبان انگلیسی نیز پس از داوری قابل چاپ می­باشد.

3- مقاله باید دارای انشائی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.

4- حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل­ها، نمودارها و جداول پانزده صفحه است.

 

مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:

  • الف) فایل مشخصات نویسندگان: 

 عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده (گان) به فارسی و انگلیسی(نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص می­شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار(پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی.

  • ب) فایل ارسالی مقاله بدون نام و نشانی:

عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی(حداکثر 150 کلمه)؛ (واژگان کلیدی، حداکثر 5 کلمه). لازم به ذکر است، در چکیده فارسی به هیچ عنوان از مخفف کلمات استفاده نشود؛

- صفحات بعدی: شامل مقدمه، دادهها و روش­ها، یافته­ ها، بحث و نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ(حداقل 25 منبع).

تبصره 1 : به هیچ وجه نباید مشخصات نویسنده(گان) در صفحه اول و همچنین در هیچ قسمت دیگر از مقاله ذکر شود؛

تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادل­های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت­های اختصاصی بکار رفته در متن به زیر نویس ارجاع شوند.

  • ج) فایل چکیده انگلیسی:

عنوان کامل مقاله به انگلیس؛ چکیده انگلیسی(عینا" برگردان از چکیده فارسی) واژگان کلیدی انگلیسی(Keywords).

در هنگام ارسال مقاله میبایست به موارد زیر توجه نمود:

1- حروف چینی مقاله باید در برنامه ( Word 2003 یا Word 2007) و با رعایت حاشیه 3 سانتی­متر در هر طرف و فاصله یک سانتی­متری میان سطور صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم B Mitra، سایز 13 و در متن لاتین از قلم تایمز 11 استفاده شود؛

2- فهرست منابع مورد استناد در داخل با ذکر نام نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند(مشیری، 1386، 2)؛

3- شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی بصورت نمونه­های زیر باشد:

- کتاب : گنجی، محمد حسن (1367): جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی چاپ اول، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی؛

- مجله: مشیری، سید رحیم(1354): بررسی نقش عناصر آب و هوای در تغییرات سطح دریای خزر، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال دهم، شماره بیستم، صص 30-20؛

تبصره: در صورت استفاده از پایان نامه یا رساله­های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

4- مقالات بر گرفته از پایان نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می شود؛

5- مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده(گان) است؛

6- فصل­نامه جغرافیای طبیعی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی  

      معذور است.